Балка

Наименование продукции Цена, руб/тн
Балка 10 ст3сп/пс5 дл=9,0м с ост., имп. 37,100.00
Балка 12 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 38,480.00
Балка 12 ст3сп/пс5 дл=9,0м с ост., имп. 36,490.00
Балка 14 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 34,310.00
Балка 14 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 32,850.00
Балка 16 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 37,680.00
Балка 16 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 35,350.00
Балка 18 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 35,700.00
Балка 20 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 44,450.00
Балка 20 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 10,130.00
Балка 20 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,430.00
Балка 20 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 32,010.00
Балка 20 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,610.00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 35,230.00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 35,250.00
Балка 25 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,300.00
Балка 25 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,900.00
Балка 25 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,860.00
Балка 25 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,730.00
Балка 25 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,610.00
Балка 30 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,510.00
Балка 30 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,350.00
Балка 30 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,560.00
Балка 30 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,810.00
Балка 30 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,110.00
Балка 30 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 36,930.00
Балка 30 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,550.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,810.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=8.7м, б/у 38,540.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 н/д, б/у 37,760.00
Балка 35 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,130.00
Балка 35 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,730.00
Балка 35 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,590.00
Балка 35 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,990.00
Балка 35 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,060.00
Балка 35 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,110.00
Балка 36 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 36,690.00
Балка 36 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 36,990.00
Балка 40 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,650.00
Балка 40 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,800.00
Балка 40 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,630.00
Балка 40 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,630.00
Балка 40 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,890.00
Балка 40 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,980.00
Балка 45 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,710.00
Балка 45 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 39,030.00
Балка 45 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 37,730.00
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,390.00
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=8.3м, б/у 38,130.00
Балка 50 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,430.00
Балка 50 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,680.00
Балка 50 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,480.00
Балка 50 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост. 48,860.00
Балка 55 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,350.00
Балка 55 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,300.00
Балка 60 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,690.00
Балка 60 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,550.00
Балка 60 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 38,740.00
Балка 60 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,210.00
Балка 70 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,350.00
Балка 70 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,230.00
Балка 70 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,130.00
Балка 70 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,300.00